Čitanje na kotačima
Čitanje na kotačima

RASPORED VOŽNJE BIBLIOBUSA

Kao što možete vidjeti, gotovo sve je ostalo isto, samo smo nadodali nove lokacije. Veselimo se ovoj proširenoj ruti!
Raspored se neće bitno mijenjati do kraja školske godine (osim u vrijeme praznika), no objavljivat ćemo ga na mjesečnoj bazi kako bismo vama olakšali snalaženje.