Čitanje na kotačima
Čitanje na kotačima

Novomarofska knjižnica bogatija za niz muzičkih instrumenata

U Gradsku knjižnicu i čitaonicu Novi Marof stigli su muzički instrumenti koji će biti korišteni u provedbi radionica u sklopu projekta „Čitanje na kotačima“. Riječ je o nizu instrumenata koji se mogu koristiti za razne muzičke pothvate. Čak 3 bongo bubnja isporučena su knjižnici. Riječ je o afro-kubanskom instumentu izrađenom od dva mala bubnja koji su spojeni jedan uz drugog. Oni su membranofoni instrumenti, odnosno instrumenti koji proizvode zvuk pomoću vibracije zategnute membrane. Knjižnica je također nabavila udarački instrument cajon u obliku kutije podrijetlom iz Perua, a svira se lupanjem rukama po prednjoj ili stražnjoj strani. Osim toga kupljeni su i triangl, dva seta drvenih štapića (udaraljki claves), tamburin te 4 shakera (još ih se zove tresilicama).

Ovi instrumenti pretežito će se koristiti u radionicama „Vesele stranice“ koje će biti provedene u suradnji s Udrugom „Sunce“ iz Novog Marofa koja okuplja djecu i osobe s poteškoćama u razvoju te osobe s invaliditetom. Radionice su ritmičko-glazbene naravi. Čitanjem priča i pjesama adaptiranih u interaktivnu formu polaznicima se omogućava veći stupanj integracije osoba s posebnim potrebama u društvo, što dokazano ima pozitivan učinak u njihovoj terapiji i povećava stupanj kvalitete njihovog života.

Nakon završetka radionica muzički instrumenti ostaju u vlasništvu knjižnice koja će organizirati razne muzičke radionice za djecu i mlade. Nadalje, kao prilog muzičkom ozračju, nabavljen je i ZOOM snimač zvuka koji se koristi za kvalitetno snimanje van studija, što će dati dodatne mogućnosti za snimanje i uvježbavanje raznih muzičkih točaka.