Čitanje na kotačima
Čitanje na kotačima

Raspored vožnje

Pokretnom knjižnicom osigurat će se dostupnost knjiga i čitalačkih programa ranjivim i teritorijalno izoliranim osobama u naseljima Grada Novog Marofa i Općine Breznički Hum. Usluga bibliokombija dostupna je korisnicima 30 sati tjedno, na 8 stajališta dnevno. Kombi je opremljen s novom informatičkom opremom i 1500 primjeraka knjižne građe od izdavačke kuće Katarina Zrinski, i to beletristike, stručne, znanstvene i popularno-znanstvene literature za djecu, mladež i odrasle. 

Ruta za bibliokombi ide preko naselja Možđenec, Sudovec, Ključ, Orehovec, Oštrice, Presečno, od Remetinca pa kroz Belski dol do Podruta i natrag prema Novom Marofu kroz Jelenšćak, Makojišće Donje, Topličicu i Madžarevo. Također, kombi ide kroz naselja u sastavu Općine Breznički Hum: Butkovec, Kršćenovec, Šćepanje, Radešić i Paku te natrag do knjižnice u Marofu.