Čitanje na kotačima
Čitanje na kotačima

Čitanje po zanimanjima

Termin održavanja: ODRŽANO
/ Lokacija: dječji vrtići
Trajanje: 4 sata
Ciljna skupina: Djeca

Događanje obuhvaća interaktivni rad s malom djecom, na otvorenom, u sklopu rada pokretne knjižnice u ljetnim mjesecima.

Grupno se čita slikovnica sa zanimanjima (policajac, vatrogasac, liječnik…), nakon čega slijedi predstavljanje zanimanja uživo. Na taj način se djeci dočaravaju zanimanja kojima se odrasli bave, a ujedno i potiče čitalački razvoj.